Hjem > Revyfondet > Revyfondet

Revyfond til nytte for kulturlivet i Væillsetbygda.

even copy.jpgVallsetrevyen har opprettet et fond som skal være til nytte for kulturlivet
i Vallset. Årlig fondsavsetning bestemmes av årsmøtet etter forslag fra
styret. Støtte gis ikke til ordinær drift av foreninger eller grupper.
Søknadsfristen settes til 31. mars hvert år. Bekjentgjøres ved annonse i
lokalpressen. Deles ut 1 gang i året. Sammen med søknad skal det vedlegges
en kostnadsoversikt over tiltaket/prosjektet det søkes midler til.
 
Dette har Væillsetrevyen gitt tilbake til lokal kultur siden opprettelsen av fondet:

Utdelinger fra revyens kulturfond
   
2011 63900
2012 110000
2013 100000
2014 150000
2015 150000
2016 148000
2017 50000
2018 75000
2019 47800
Kulturmidler 894700
Hjerteforskning -16 105000
Totalsum
999700